menu

Vad säger forskning om hur vi påverkas av kultur?

Anna Toresdotter har i kontakt med forskare intresserat sig för konstkulturens effekter på liv och hälsa och anlitas för föreläsningar av kommuner, företag och föreningar. I den här föreläsningen varvas berättande med bildspel av egen konst och musik. Läs mer.

Sammanfattning till publiken

Undervisa om miljö med kreativa metoder

Föreläsning om kultur och hälsa

Lista över föreläsningar

Skapande skola