menu

”Genom alla teman och tekniker har det svårfångade ljuset följt mig”.

Oväntade möten

Miniatyrkonsthall

Oljemåleri

Edsvik Konsthall -17, Norrbottens museum -18.

Varje människa ett skåp

Tidigt måleri

Edsvik Konsthall 2014

Tempera och olja

Porträtt

Offentliga utsmyckningar

Litografi

Dansföreställningar

Antropomorfa kärl

Samtalsinspiratörer

Måleri på tid