menu

Utdrag ur text från Kvinnliga Talare

Kultur och hälsa

Hur påverkas vår hälsa av kulturdeltagande?

Anna Toresdotter har i kontakt med forskare följt den framväxande kunskapen kring kulturens biologiska effekter på oss människor och har anlitas runt om i landet för att hålla en underhållande och informerande föreläsning.Berättande kombineras med egen konst och musik i bildspel.

Informativt och underhållande

Föreläsningen innehåller både intresseväckande statistik och tankar från en konstnärs perspektiv där fakta kläs i begripliga ord.

Föreläsningen har ofta beställts för sin informativa karaktär men ibland för sitt underhållningsvärde, som t ex kick off för personal. Andra målgrupper har varit lärare, vårdpersonal, företagsledare, allmänheten och konstintresserade. Den kan anpassas i både innehåll och längd för olika målgrupper.

Publikreaktioner

På frågan om positiv feedback hon minns svarar Anna att det var när en av deltagarna efter en föreläsning för chefer i Stockholms stad kom upp till henne och sa: ”När jag kom hit undrade jag irriterat över vad detta tema egentligen hade med mig att göra, men det här var verkligen intressant!”

Av publiken har den rankats till strax under tio på en skala från ”inte alls givande” till ”mycket givande”.