menu

GDPR

Hur behandlas dina personuppgifter i Anna Toresdotters verksamhet?

 

annatoresdotter.se behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s

dataskyddsförordning GDPR.

Här beskrivs vilken information annatoresdotter.se samlar in när du t ex anmäler dig till en kurs, och hur den används.

Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband med anmälan eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig är:

Anna Toresdotter

Anna Toresdotter AB

Org nr 55 67 50 – 0516

 

Personuppgifter som behandlas är:

För- och efternamn

Din e-postadress

Ditt mobilnummer

IP-adress

Order/köp kvitto

Ovan personuppgifter används för identifikation, direktmarknadsföring, nyhetsbrev och kan användas för utskick per post, sms och e-post till dig efter ditt godkännande.

Genom att registrera dig på en kurs sparas dina uppgifter så länge du är registrerad hos www.annatoresdotter.se. Du kan när som helst begära att tas bort ur registret. Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat eller som samlats in på hemsidan genom cookies i syfte att administrera dina köp och för att fullfölja åtagandena gentemot dig som kund.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. För att erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Det är företag som behandlar information för vår räkning enligt våra instruktioner och med stor säkerhet och sekretess i uppgifterna.

  • IT tjänster (de företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av vår webbshop)
  • Marknadsföring.

För att hålla dina personuppgifter i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsade av få medarbetare som måste identifiera sig med inloggnings kod vi har brandväggar och antivirus program för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

Du kan när som helst avregistrera/ändra förnya dina uppgifter hos oss. Vilket du även kan göra via mail till annatoresdotter.se. Vi kan inte radera dina uppgifter om det föreligger en lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas såsom obetalda skulder.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

  • Rätt till information om behandlingen: Varför den används mm.
  • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter: Om du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande). Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
  • Rätt att få felaktiga uppgifter rättade: Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt att få dina personuppgifter raderade
  • Rätt att invända mot att personuppgifterna används: Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
  • Rätt till begränsning av behandling

Vad är en cookie?

På www.annatoresdotter.se används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbshoppen.

Det finns två typer av cookies:

  • Permanenta cookies används för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos www.annatoresdotter.se. En permanent cookies ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  • Sessionscookies används främst i syfte att behandla ditt köp. Dessa cookies lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.

Vi använder oss av cookies bl.a. för att du som besökare ska få tillgång till hemsidan alla funktioner och för att ge webbstatistik om bl.a. användandet av hemsidan samt för att förbättra webbshoppen för dig genom att t.ex. anpassa denna efter dina önskemål, val och intressen. Statistiken är värdefull för oss för att vi ska kunna utveckla hemsidan vidare och göra den bättre för dig som kund.

Genom att använda www.annatoresdotter.se samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång www.annatoresdotter.se försöker placera en cookie på din dator. Genom webb-läsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas för vissa delar av hemsidan och den kanske inte fungerar som avsett.

Marknadsförings- och spårningscookies

Vi använder oss också av cookies för att förse dig med annonser som vi tror är relevanta och av intresse för dig. Till exempel, om du tittar på en kurs kan du se reklam för samma kurs eller andra kurser vi erbjuder på andra webbplatser eller sociala medier som du besöker och är registrerad på.

Du kan läsa mer om cookies på post och telestyrelsens webbsida pts.se.

Analysverktyg för webbstatistik

Denna webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen. Analysverktyget använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik, exempelvis för att förbättra innehåll, navigation och struktur. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Google Analytics använder tre cookies:

”_ga” används för att urskilja användare och går ut efter 2 år.

”_gid” används för att urskilja användare och går ut efter 24 timmar.

”_gat” används för att koppla ihop webbsidan med vårt konto på Google Analytics och går ut efter 90 dagar.

Om du inte vill att dina besök på denna webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare:

Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

 

Mer om Anna:

Utställningar

Morfar, konstnären

TV-medverkan

Utgivna böcker

Om Anna Toresdotter

GDPR