menu

Så lite som möjligt ut i vattendragen

Det är inte alltid lätt för en konsument att orientera sig bland det enorma utbudet på butikshyllorna för att göra bra val. Att färg är vattenlöslig betyder t ex inte alltid att den är ofarlig i ekosystemet. Vi bör undvika giftiga pigment och vi bör minimera användningen av lösningsmedel. Vi har ansvar för att ta hand om våra färgrester.

En tumregel är att så lite som möjligt ska ut i våra vattendrag då det är lättare att rena vid förbränning än att rena vatten. Släng över huvud taget så lite som möjligt och ta vara på så mycket som möjligt. Man kan t ex klippa upp sina tuber när de börjat ta slut, det finns mycket färg kvar när det inte längre går att klämma ut färg.

Skräpduk

Färg du får kvar på paletten kan du t ex stryka ut på en ”kladdtavla” som du kanske så småningom använder som intressant bakgrund.
Hud absorberar en hel del. Jag har börjat använda latexhandskar när jag målar och upptäckt att det är skönt att då obehindrat kunna kladda i färgen!

Minimera användningen av förtunning vid oljemåleri och ta hand om färgrester

Glasburk med nät

Den skonsammaste förtunningen för oljefärg är Metelimos ”Förtunning”. Men även den bör man använda med försiktighet för att inte smutsa ner miljön:

Häll upp några deciliter förtunning i en burk med lock, (typ syltburk), som du sedan använder i många månader för rengöring av penslar. Genom att klämma i en liten bit metallnät (det finns att köpa i byggvaruhandel, eller kanske du återanvänder en gammal tesil) får du en yta att stryka av penseln mot. Denna burk har du intill dig när du målar för att rengöra penseln när du ska byta färg. Men försök att använda många penslar så att rengöring inte sker för ofta och när du gör det använder du metoden ”trasan-burken-trasan”: Penseln gnuggas först ren mot trasan, doppas i burken, torkas mot trasan, doppas i burken o s v tills den är tillräckligt ren. Då hamnar merparten av färgen i trasan. (Det är lättare att rena rökgaser vid förbränning än att rena vatten därför är det bättre att färgresterna hamnar i trasan än i burken.) Är du färdig och ska ställa undan penseln tvättas den därefter dessutom i såpa.

Metallnät

METALIMOS FÖRTUNNING 222 är samma sak som FÄRGRIKETS SKONSAM FÖRTUNNING 222. Den består av isoparaffiner, som inte innehåller giftiga kolväte-ringar eller allergiframkallande terpener, och ytterst lite cancerframkallande aromater. Inte heller orsakar den hälsoskador via in

andning (nervskador,  berusningssymptom, kräkningar), eftersom den avdunstar mycket långsamt. Isoparaffinerna kan tyvärr försämra vidhäftningsförmågan för t ex oljefärg på duk och Skonsam Förtunning är därför egentligen mindre lämplig att använda direkt i målning. Jag har dock själv använt den runt femton år och inte märkt någon negativ effekt i mitt måleri, men för säkerhets skull, späd inte ut färgen enbart med förtunning.

Spara färg

Återanvänd bottensatsen

När du är klar för dagen sätter du på locket på lösningsmedelsbuken. Färgrester faller då ner till burkens botten under nätet och överst är lösningsmedlet klart. På botten bildas så småningom ett lager pigment som du kan ta tillvara och återanvända genom att blanda med linolja och återigen måla med. När du sedan vill byta burkens så småningom oljehaltiga lösningsmedel kan du lämna in det till miljöstation.

Matolja över natten

Ska du bara låta penslarna vila över natten för att fortsätta måla nästa dag kan du istället torka av dem mot en trasa och ställa dem i en burk med vanlig matolja för att undvika torkning. Alla slags vanliga vegetabiliska oljor går utmärkt att använda till detta t ex rapsolja, majsolja eller solrosolja. Matoljan är du sedan noga med att gnugga ur mot en trasa nästa dag, den vill du inte få in i färgen eftersom den inte torkar som däremot linoljan gör. Du kan också ställa dem i linolja, då slipper du det problemet.

Enbart mat- eller lin- olja och såpa!

Om du helt vill undvika lösningsmedel vid rengöring kan du istället för förtunning använda en större burk med matolja med ett durkslag nedsänkt i som du gnuggar ren penslarna mot varefter du rengör penslarna i såpa eller galltvål. De färgrester som då samlats i botten på matoljeburken lämnar du så småningom in till miljöstation om du använt matolja och har du använt linolja kan bottensatsen återanvändas i måleriet.

Om hälsa

Använd bara bra pigment

Vissa pigment – särskilt metallsalter – kan vara miljö- och hälsovådliga. Men det här är en djungel där olika instanser säger emot varandra, en samlad kunskap och enhetlig policy tycks ännu inte finnas. Viss samsyn finns dock.

Använd kadmiumimitation
Kadmium är en av de farligaste metaller vi använder och den anrikas i vävnaderna. Kadmiumpigmenten bör undvikas helt. Det finns stor risk att du själv får i dig små men skadliga mängder när du handskas med färgen. Hälsovårdsmyndigheter ber konstnärer att inte hälla kadmiumrester i avloppen och färgresterna ska hanteras som miljöfarligt avfall. Om det däremot står ”Hue”, ”Sub” eller ”Imit” efter kulörnamnet, innehåller istället tuben ett giftfritt pigment som efterliknar kadmiumfärgens. Håll dig till dem.

Krom

är en tungmetall och en del kromföreningar är cancerogena och allergiframkallande. I konstnärssammanhang finns den i kromoxidgrönt eller t ex kromgult. Krom märks inte som miljöfarlig men om det finns ett val köp i så fall imitationer.

Zink

är en tungmetall och zinkföreningar är giftiga för vattenlevande organismer. (Tyvärr innehåller även titanvitt en liten mängd zink för att motverka krackelering av färgen.)

Titandioxid

är inte skadligt i sig men har en relativt miljöstörande tillverkning men inte så stor och man håller på att ta fram bättre metoder. Som riktmärke för miljöpåverkan kan man använda ELU-talet (Environmental Load Unit) som används för att kunna jämföra miljöpåverkan för olika material. Systemet tar hänsyn till råvarutillverkning, produkttillverkning, användningsfas, återanvändning/återvinning samt deponi, ju högre värde desto större påverkan. Titan liksom stål har ett värde på 0,3 per kilogram att jämföra med aluminium 1,7 koppar 28 och tenn 725.

Använd miljövänligt bindemedel

Bindemedel (kallas också målarmedier) är det som binder pigmentet till underlaget. Oljor, hartser, vaxer och lim är urgamla bindemedel. Under 1900-talet har dessutom många syntetiska bindemedel tillkommit som akryl, syntetiska hartser m m.

Linolja

Linolja  är i sig en ätlig och nyttig olja som pressas ur linfrö och är det vanligaste oljemediet för konstnärsfärg. Var varse att linolja på trasor, trassel och papper kan självantända och orsaka eldsvåda. Det har jag själv bevittnat ett par gånger och känner många som råkat ut för. För att undkomma den risken kan du t ex lägga trasorna i en plastpåse med vatten innan du slänger dem.

Harts

Damarharts (eller ”Damarlack”) är bra att använda som tillsats i oljan vid oljemåleri för att färgen ska torka jämnare, fortare, med högre glans och gulna mindre. Kådan är, när du köper den, löst i balsamterpentin till en klibbig, flytande form. Det är kåda från en familj av tropiska regnskogsträd med många underarter; vissa arter kan vara hotade. Fråga återförsäljaren efter ursprung!

Gummi Arabicum

I akvarell- och gouachefärg binds pigmentet till underlaget av ett vattenlösligt lim som heter gummi arabicum, som tillverkas ur mjölksaften från akacieträd. Gummi arabicum är ätligt (ingår i t ex Läkerol), men se till att pigmenten i din akvarellåda alla är giftfria, annars ska vattnet du sköljt penslarna i lämnas in till miljöstation och inte spolas ut i avloppet.

Liquin

Liquin är ett mycket användbart konstharts som ersätter linoljan och med fördel kan användas vid lasering. Det finns tunnflytande, i fastare konsistens och krämig på tub. De fastare konsistenserna gör att färgen kan spädas ut i tunna lager utan att rinna. Men den innehåller starka lösningsmedel som kan framkalla besvär. Använd den med försiktighet.

Akryl och vinyl

Akryl och vinyl är två typer av petroleumbaserade plaster, som i blandning (emulsion) med vatten fungerar som bindemedel. Akrylfärger och vinylfärg (”Flashe”) kan förtunnas ytterligare med vatten eller olika slags målarmedier och löser inte upp sig när de en gång torkat. Det förekommer att människor är allergiska mot akryl men dessa bindemedel klassas inte som miljöfarliga.

Vattenlösliga oljefärger

Vattenlöslig oljefärg för konstnärsbruk säljs av vissa producenter (t ex Winsor&Newton). Pigmentet har i dessa färger blandats med linolja och safflorolja som modifierats för att bli blandbara med vatten. Fördelen är att färgen även kan tunnas ut med vatten. Nackdelen är att många sköljer ut färgresterna i avloppet. Gör inte det – använd bauxit för vattenrening istället.
Särskilda lösningsmedel för vattenlöslig oljefärg har också utvecklats och meningen är att man späder ut färgen med dessa, då det man målar annars kan sakna bindkraft och bli skört. Dessa bindemedel är inte klassade som farliga.

Tempera

Temperamåleri är ett miljövänliga sätt att måla på, förutsatt att pigmenten är giftfria. Tempera kan användas både till tavlor, möbler och husfasader. Bindemedlet är gjort av ägg och olja, lösningsmedlet är vatten vilket gör att penslar och redskap därmed enkelt tvättas i vatten och såpa. Ett fåtal människor är dock äggallergiker. Mer om tempera kan du läsa här.

Ta hand om färgrester i vattenlösliga medier med hjälp av bauxitlera

Om du målar med vattenlösliga medier (akryl, vinyl, akvarell, tempera, gouache) tvättar du penslarna i en hink med vatten. Stryk eller skölj av så mycket färg som möjligt i hinken och rengör sedan penseln under rinnande vatten om det behövs. Färgresterna i hinken kan sedan fällas ut i fast form med hjälp av flockningsmedlet bauxit;

tillsätt 1/2 till 1 msk bauxit till varje liter vatten, rör om och filtrera t ex i ett kaffefilter.

När färgresterna torkat, tas de om hand och lämnas till miljöstation – alternativt kan de slängas i hushållssoporna, förutsatt att de inte innehåller giftiga pigment som exempelvis kadmium. Det renade vattnet kan sedan hällas i avloppet.
(Läs mer om rening av tvättvatten här!) Bauxitlera kan du t ex köpa hos Konstnärernas Centralköp.

Miljömedmedvetna försäljare av konstnärsmaterial:

Konstnärernas Centralköp
Konstnärernas Centralköp, Fiskargatan 1A vid Mosebacke i Stockholm, är en återförsäljare av konstnärsmaterial med en tydlig miljöpolicy.

Man arbetar aktivt med miljöfrågor genom att informera om produkthantering och miljöpåverkan och strävar efter att leverantörer tydligt ska miljömärka sina produkter. På deras hemsida finner du sådan märkning och även information om hur du tar till vara miljöfarligt avfall. Man tar också emot miljöfarligt avfall som inhandlats i butiken. Konstnärernas Centralköp är en kooperativ butik som bildadats av konstnärer för att tillhandahålla bra konstnärsmaterial till låga priser och butikens personal är själva utövande konstnärer med bra materialkännedom. Du kan för en engångssumma bli medlem och erhålla rabatt vid dina köp. Köp konstnärsmaterial direkt via deras hemsidan eller besök butiken.

Fler miljömedvetna återförsäljare:

Färgbygge.com

Ottosen Färg

Mer för elever:

Studiebesök Thielska Galleriet

Måla vatten

Träd i konsten

Studiebesök på Nationalmuseum

Spontan lek med färg och form

Människor i rörelse

Landskap

Om olja

Materiallära

Färglära

Skiktmåleri

Så målar jag ljus

Idéer och kompoisition

Ta med till terminskurs

Om Akryl

Om Tempera

Viktigt om hälsa

Memoreringssånger

Elevutställning