menu

Ömsesidighet – ett konstprojekt om matjordens möjligheter

Den levande matjorden binder mer kol på planeten än allt vad som idag ryms i atmosfären och i biosfären.  Allt liv på land är beroende av matjorden för sin föda.

Men den är hotad.

Konstprojekt “Ömsesidighet” handlar om det akuta behovet av att ta hand om mikrolivet i matjorden , en tidigare okänd värld som faktiskt kan sägas vara grunden till våra egna liv. De små mikroorganismerna  binder nämligen inte bara kolet i marken det är även de som göder matjorden  – om vi låter dem verka.

Men våra odlingsmetoder skadar tyvärr mikrolivet. Det skadas av plöjning, konstgödsel och besprutning och jord utan mikroliv blir på sikt obrukbar.  Enligt FN försvinner en yta stor som trettio fotbollsplaner odlingsjord varje minut. Vi behöver därför en snar omställning till ett ekologiskt, regenerativt sätt att odla, som inte heller läcker ut så mycket kväve till Östersjön.

Till min konstutställning Ömsesidighet knyts denna lärosida med både konst, fakta och en lärarhandledning.

Vi som engagerar oss i detta vill uppmuntra till ett mer hållbart förhållningssätt till hur vi äter och producerar vår mat och framför allt till livet i jorden, där allt börjar!

Utställningen har visats i Österåkers Konsthall, Åkersberga våren -22 och hos Galleri Lindberg i Luleå den 29/10 – 23/11 2022.

 

Om projektet Ömsesidighet

KORT SAMMANFATTNING

1 Vi står och faller med vår matjord

2 Våra jordar dör!

3 Jorden och jorden på Jorden…

4 Vad är egentligen jord?

5 Hur fungerar jord?

6 Succession

7 Marken vill inte vara naken

8 Laga trasiga jordar

9 Odla egen mat!

Skapande Skola

10 Vart går vi?

11 Fotosyntesen – en mirakelprocess

12 Mer bönor än kött

Lärarhandledning

Anna och Germund berättar

Poesi i skolan – Inspirationsmaterial

Forskning och länktips

Konstutställningen

Katalog – Gratis att ladda ner