menu

Ömsesidighet


Välkommen att ta del av konst hand i hand med forskning. Till min konstutställning Ömsesidighet knyts denna lärosida med  både måleri, skulptur, poesi, fakta av sakkunniga och färdigplanerade lektioner för lärare. Även ett poesiprojekt ingår, med elever som skriver dikter inspirerade av ämnet. Vi som engagerar oss i detta vill uppmuntra till ett mer hållbart förhållningssätt till hur vi äter och producerar vår mat – och framför allt till mullen där allt börjar!

I detta projekt tränger vi vördnadsfullt ner i den livgivande matjorden, i den mikroskopiska värld inunder oss som är full av ömsesidiga utbyten. Den ger oss föda och är i hög grad med och styr klimatet, men är idag hotad. Det brådskar att förstå och bruka den rätt.

Utställningen har visats i Österåkers Konsthall, Åkersberga våren -22 och återkommer hos Galleri Lindberg i Luleå den 29/10. Välkommen!

Om projektet Ömsesidighet

1 Vi står och faller med vår matjord

2 Våra jordar dör!

3 Jorden och jorden på Jorden…

4 Vad är egentligen jord?

5 Hur fungerar jord?

6 Succession

7 Marken vill inte vara naken

8 Laga trasiga jordar

9 Odla egen mat!

10 Vart går vi?

11 Fotosyntesen – en mirakelprocess

12 Mer bönor än kött

Färdiga lektioner

För pedagoger

Anna och Germund berättar

Poesi i skolan – Inspirationsmaterial

Forskning och länktips

Konstutställningen

Katalog – Gratis att ladda ner