menu

Ömsesidighet

Den levande matjorden är hotad. Det brådskar att förstå och bruka den rätt.

Mitt konstprojekt “Ömsesidighet” handlar om det akuta behovet av att ta hand om mikrolivet i matjorden. Den mirakulösa mullen rymmer mycket mer kol än allt vad som idag finns i atmosfären och i biosfären tillsammans. Det är vår största förvaringsplats för kol och det är mikroorganismerna, de små levande varelserna, som binder kolet i marken – det här är något vi inte känt till tidigare.

Våra odlingsmetoder skadar jorden. Död jord är obrukbar. Enligt FN försvinner varje minut trettio fotbollsplaner odlingsjord. Den undre världen är full av ömsesidiga utbyten som skadas av plöjning, konstgödsel och besprutning. Vi behöver därför en snar omställning till ett ekologiskt, som inte heller läcker ut så mycket kväve till Östersjön.

Till min konstutställning Ömsesidighet knyts denna lärosida med både konst, fakta och en lärarhandledning.

Vi som engagerar oss i detta vill uppmuntra till ett mer hållbart förhållningssätt till hur vi äter och producerar vår mat och framför allt till livet i jorden, där allt börjar!

Utställningen har visats i Österåkers Konsthall, Åkersberga våren -22 och hos Galleri Lindberg i Luleå den 29/10 – 23/11 2022.

 

Om projektet Ömsesidighet

KORT SAMMANFATTNING

1 Vi står och faller med vår matjord

2 Våra jordar dör!

3 Jorden och jorden på Jorden…

4 Vad är egentligen jord?

5 Hur fungerar jord?

6 Succession

7 Marken vill inte vara naken

8 Laga trasiga jordar

9 Odla egen mat!

10 Vart går vi?

11 Fotosyntesen – en mirakelprocess

12 Mer bönor än kött

Lärarhandledning

Anna och Germund berättar

Poesi i skolan – Inspirationsmaterial

Forskning och länktips

Konstutställningen

Katalog – Gratis att ladda ner