menu

Mönster i ett undre universum

Den mirakulösa mullen binder mer kol än allt vad vi idag har i atmosfären och i biosfären tillsammans. När vi ökar livet i jorden återbinder vi den CO2 vi släppt ut.

I mullens undre universum pågår nätverkskommunikation via elektriska impulser, skickas viktiga ämnen i transportledningar, talas språk vi inte förstår och ingås mångåriga samarbeten.

Det är matjorden som bär oss. Den ger oss föda och reglerar klimatet. Vi står och faller med den.

I en matsked jord finns fler organismer än det finns människor på planeten och det är de som både gödslar jorden och håller kvar kolet i marken. Men varje minut försvinner på planeten en odlingsyta stor som 30 fotbollsplaner och fortsätter vi i samma spår har vi om 60 år ingen matjord kvar, menar FN.

Matjorden förstörs av plöjning, besprutning och konstgödsling, men med rätt bemötande blir den bördig och kolbindande i generationer.  SOS = Save Our Soils!

Följ här med i en snabbspolning av några dagars måleri.