menu

LÄS DETTA FÖRST – VARFÖR ÄR DET HÄR VIKTIGT?

Matjorden binder idag mer kol än hela biosfären och atmosfären tillsammans – trots att så liten del av vår planet är matjord. Vad vi tidigare inte vetat är att det är mikrolivet i jorden som varje minut bygger  den odlingsmark som ska ge oss mat, som binder kolet i jorden och gör den bördig. För vår överlevnad måste vi skydda mikrolivet.

FN varnar

Men varje minut försvinner en yta stor som 30 fotbollsplaner av odlingsbar jord på grund av intensiv plöjning, konstgödsling och besprutning. En tredjedel av all mull på planeten är idag  sönderodlad och obrukbar. Enligt FN kommer ingen matjord att finnas kvar om 60 år om vi fortsätter i samma spår.

Det moderna jordbruket hotar mikrolivet

Vi, djuren och växterna är alla beroende av detta sköra skikt av liv, ofta bara ett spadtag djupt. Många har idag har hört talas om ”Wood wide web”, det nätverk av svampmycel vilket skogens träd kan kommunicera genom. På liknande vis kan man tala om ett Food Soil Web – där alla  organismer i jorden samspelar. De både ger oss föda och hjälper till att kyla planeten. I förlängningen bär de upp våra liv, våra samhällen och ekonomier. Men det moderna jordbruket tar tyvärr inte hänsyn till mikrolivet i jorden.

Låt dem som gör jobbet leva

Med en enda plöjning vänds den underjordiska världen upp och ner, nätverk bryts sönder, organismer torkar ut och med konstgödsel och besprutning av kemikalier fortsätter sedan utrotningen. Under några år kan marken brukas så här men så småningom minskar det mikroliv som håller matjorden samman. Den vittrar och regnar näringsfattig bort. Den är inte lika motståndskraftig vid torka.

Vi gör om samma misstag – men i stor skala

Sedan de första flodkulturerna har flera civilisationer på liknande vis gått under sedan man plöjt sönder och utarmat detta  livsviktiga skikt av mylla som omgivit samhället. Idag sker samma sak men nu i global skala och i snabb takt. Förstör vi jordmånen svälter vi ihjäl. Hur kan vi värna det sköra skikt av liv som bär upp oss? Hur kan vi återskapa förlorad mull så att den återigen kan binda koldioxid och vatten till marken?

Ny kunskap – nya möjligheter

Förståelse är första steget till förändring. Forskning finns och det brådskar att föra in ny kunskap i praktiken, för när vi räddar mullen räddar den oss. Återskapade jordar skulle betyda mycket för klimatet och i ett hållbart jordbruk är jordarna levande i generationer. Ett jordbruk som hela tiden genererar ny levande matjord, ett så kallat regenerativt jordbruk, ser till helheten och skyddar de små som skyddar jorden.

I min egen lilla kretsloppsträdgård har jag försökt praktisera mina amatörkunskaper och med spänning ser jag hur det lever och växer. Jag ser hur torftig jord med rätt bemötande blir till rik mull – utan gifter och konstgödsel. När jorden inte rörs och vänds, när den aldrig ligger naken och bar och “läcker” kol, inte besprutas eller konstgödslas… När olika fleråriga nyttoväxter som gynnar varandra får leva sida vid sida…När så många kretslopp som möjligt kan knytas samman…Då frodas en mirakulös dans av ömsesidigheter!

Anna Toresdotter