menu

Oväntade möten


En temautställning av yrkesverksamma konstnärer från Österåkers kommun där varje konstnär valt att gestalta en verksamhet i kommunen. Jag valde att arbeta med Roslagsvatten som renar vårt avloppsvatten. Roslagsvatten köpte in verket till sin entré. Utställningen visades i december 2017 i Österåkers Konsthall.

Vattnets kretslopp består av det samma och det enda vatten som alltid funnits på planeten och som också cirkulerar genom oss.

Till min triptyk av målningar har jag hämtat inspiration från Roslagsvatten AB.

I researcharbetet inför denna bildsvit besökte jag vår lokala reningsanläggning och det gav flera tankar: Vårt livsrum är en del av planetens begränsade rum som vi idag påverkar och globalt tampas vi samtidigt med nya utmaningar: Plastkulorna i våra peelingkrämer återfinns i musslor vi köper i affären och våra kläder avger ämnen som kommer ut i Östersjön när vi tvättar dem…Inspirerad av en karta över vattenledningsnätet som liknade nerverna på ett blad utvecklade jag de två mindre målningarna. Vi, liksom det minsta löv, behöver detta ständigt pågående, rena flöde.

När jag stod och blickade ner i reningsverkets dammar blev det extra tydligt hur viktigt det är att som konsument vara vänligt besvärlig och fråga om kemikalieinnehållet i möbler, textilier och kläder och att lämna in gamla mediciner och färgrester –  inte spola ner i avloppet!

Något roligt som jag lärde mig var att man kan städa hemma utan miljöfarliga kemikalier. Vi gör lika effektivt rent med bara ättika, citron, bikarbonat och såpa! Läs om det här.

Bilderna är utförda på grov väv,  i akryl, olja och med bladguld. Jag söker en vibrerande yta genom att måla i växelvisa skikt av komplementfärger .