menu

Komposition

Att skapa är att gå på känsla – men vad gör du när det känns fel?

Att förstå kompositionsregler underlättar både när du skissar och när du vill komma vidare med en bild. I den här kursen lär du dig framhäva det viktiga och leda betraktarens blick mot just det du vill berätta. Du lär dig skillnaden mellan gyllene snittet och tredjedelsprincipen, hur kan du använda dig av symmetri eller speglingar, hur du leder betraktarens blick in i bilden med hjälp av linjer och former och mycket annat.

Du har tillgång till kursen i fyra månader från det du gått med.

Gå med i kursen här