menu

Samtalsinspiratörer

access_time19 feb, 2017

Ovan: Samtalsinspiratörer övar inför vernissage i Edsvik Konsthall.

.

En utställning – hundra samtal

Anna berättar:

Inför min separatutställning i Edsvik Konsthall i mars 2014 anlitade och instruerade jag, 25 personer för att gå runt och samtala med de som ville i publiken.

Bildsamtal som berör

Varje gallerist och var konstnär önskar väl att publiken på något vis ska beröras och reflektera, att konsten ska nå fram och det här uppskattades även av publiken och av inspiratörerna.

Bakgrund i forskning

Forskning visar att en grupp människor som dagligen fick analysera bilder efter en viss utprövad modell efter en tid var mätbart friskare. De sov bl. a. bättre, var piggare, hade tendens till mindre medicinering och en mer positiv syn på sin livssituation.  Kontrollgruppen som fått lika mycket samtal men kring vardagliga ting visade inga förändringar alls.

Att just utrycka sig kring bilder kan alltså påverka oss människor väl. Denna metod bygger på professor Wikströms långa dokumenterade forskning kring bildsamtal. Denna metod har bl a använts i vården men nu tillämpade jag detta på en vernissage!

Inget skulle förmedlas i samtalet

Syftet med projektet var inte att förmedla de idéer som fanns till grund för bilderna i min utställning, inte att beskriva något eller att undervisa. Inte heller att undersöka publikens reaktioner. Samtalsledarnas roll var bara att vara ett lyssnade öra och att med hjälp av vissa frågeställningar väcka och stimulera betrakatarens egen symboliseringsförmåga. Samtalen var alltså helt fokuserade på att lyfta fram betraktarens egen upplevelse. Inget dokumenterades, ingen prestation fanns involverad.

Möten med innehåll

Projektet blev ur flera synvinklar uppskattat. Publiken kände sig lyssnad till, många stannade längre än de tänkt från början och hade mycket att berätta och starka känslor utrycktes, en del skrattade, någon grät. Inspiratörerna berättade hur utställningshallen, från att ha varit stilla, plötsligt ljöd av innehållsrika möten. Många besökare återkom senare till utställningen med nya personer i sällskap.

Makten till betraktaren

Styrkan i den bildsamtalsmodell professor Britt-Maj Wikström forskat upplever jag bl. a. ligger i att den ger makten till betraktaren. Man behandlar i samtalet denotation och konnotation, d v s vad bilden föreställer och vad betraktaren upplever kring det men bjuder också med enkla frågor in betraktaren till att bli medskapare av bilden. “Det här vill vi göra om!”, sa flera av inspiratörerna.

 

Fler nyheter från Anna:

2 januari, 2022

Nytt konstprojekt: Ömsesidighet

arrow_forward
23 juni, 2020

Nu är mina webbkurser igång!

arrow_forward
9 mars, 2020

Föreläsning för lärare

arrow_forward
14 september, 2019

Hemma-hos-konsert med konstvisning och fika: 6/11, 18.30, 2019

arrow_forward
7 april, 2019

27 april: SE LÅNGT – en orienterande och inspirerande föreläsning

arrow_forward
31 juli, 2018

Nästan ätlig färg…

arrow_forward
4 juni, 2018

Fem tips för friluftsmålaren!

arrow_forward
28 mars, 2018

Konsten i köket

arrow_forward
13 december, 2017

SE LÅNGT 3/2-1/4 -18

arrow_forward
24 september, 2017

Utställning i ateljén 2017

arrow_forward