menu

4 Vad är egentligen jord?

“Under-verk””, olja, Anna Toresdotter

 

“Jord för mig är rymden, fast åt andra hållet. Precis som jag kan ana en gnutta av den enorma rymden när jag ser stjärnhimlen, men aldrig helt förstå dess oändlighet, får jag en aning om oändligheten i jorden när jag gräver upp en mask eller tittar riktigt nära på de små varelser jag knappt kan ana vad de är.”

– Odlare

 

Vad är jord?

Jord består av vatten och luft och framför allt av tre olika delar:

Mineraler som till exempel krossat berg.

Organiskt material som döda växt- och djurdelar.

Småkryp och mikroorganismer (bakterier, protozoer, svamphyfer, nematoder) – de flesta så små att vi inte kan se dem med blotta ögat! Uppskattningsvis finns där 2,5 kg olika sorters levande varelser per kvadratmeter! Deras avancerade samspel har utvecklats under enorma tidsrymder.

 

Tips på passande övningar: 1b, 1c, 1e, 1f, 1g,1h, 3, 4, 5.  PDF

Läs mer om vad Ylva Arvidsson berättar:

Ylva Arvidsson berättar

I början av 1900-talet fick en ung agronom för sig att studera jord genom att lämna sitt laboratorium och ta sig en titt på jord i verkligheten. Han fick då syn på något som rörde sig, det kryllade av liv i jorden!

Agronomen hette Hans Jenny. Född och uppvuxen i Schweiz emigrerade han så småningom till USA och fick en professorstjänst på Berkeley och fortsatte att forska kring jord. Enligt Hans Jenny behöver en god jord ha tre olika beståndsdelar:

O-organiskt material

De grundämnen som vår planet består av. Du hittar dem i det periodiska systemet. Många av dem är viktiga näringsämnen i form av mineraler, som både kan vara enskilda grundämnen eller sammansatta av flera olika grundämnen. Detta o-organiska material är jordens matförråd och det finns massor av mineraler överallt.

Organiskt material

Organiskt material är per definition kolbaserat material som har kommit till med hjälp av fotosyntes. Kolet i organiskt material kan binda till sig mineraler. Allt som lever och dör på planeten, från minsta bakterie till de största djuren och växterna består av organiskt material. Organiskt material byggs upp och bryts ner med hjälp av mikrolivet i jorden.

Mikroliv

Jord utan mikroliv är inte jord, bara lort. De senaste ca 40 årens mikrobiologiska forskning kring jord har visat att bakterier, protozoer, svamphyfer, nematoder och mikroartropoder obevekligen måste finnas på plats i en god jord. De bygger en oslagbar jordstruktur som håller vatten, släpper igenom luft och bär näring. De utvinner också näring ur både o-organiskt och organiskt material.

 

En av de främsta företrädarna för denna moderna forskning är Dr Elaine Ingham. Allt du här får lära dig om jord  av mig är baserat på hennes forskning och undervisning. Hon och hennes team berättar hur mikrolivet i jorden fungerar.

I nästa avsnitt dyker vi ner i ett mikroskopiskt universum under jordytan!

 

Video:

 

Läs mer