menu

5 Hur fungerar jord?

“Synliggörande av de osynliga.” Skulpturer av Anna Toresdotter.

Intimt uppkopplade mot varandra utbyter svamparna och träden näringsämnen. I ett maffialiknande förbund beskyddar svampen sitt träd och med sina trådlika hyfer kan den agera. När en rotätande nematod vill skada trädet  sänder svampen här ut en “hyf” som slingrar sig runt  förgöraren och blåser upp små bollar som sedan stryper den.

 

Vem vördar daggmasken

odlaren djupt under gräsen

i jordens mull?

 

Han håller jorden i förvandling.

Han arbetar helt fylld av mull,

stum av mull och blind.

– Harry Martinsson

 

Hur fungerar jord?

När jordklotet bildades fanns ingen levande matjord, bara berg och sten. När växterna utvecklades kom fotosyntesen i gång som pumpade ner kol i mineraljorden. Jorden förändrades och började bli bördig.

Växterna omvandlar solljus och koldioxid till kolhydrater genom fotosyntesen och merparten av detta går ner till de underjordiska delarna. Kol pumpas alltså ner i marken – ett effektivt sätt att minska klimatförändringarna!

De levande organismerna i jorden består av mikroorganismer, maskar och insekter. Alla behövs och är beroende av varandra. I jordens undre värld pågår saker varje minut:

  • När bakterier och svampar äts av rörliga, encelliga djur (protozoer) och maskliknande mikroorganismer (nematoder) frigörs den näring som varit bunden i deras kroppar och blir tillgänglig för växterna.
  • Protozoerna och nematoderna skyddar genom att döda och äta skadliga bakterier och svampar, och rovnematoderna ser till att de skadliga rotätande nematoderna inte får fäste.
  • Maskar, insekter och andra jordlevande djur skapar gångar i jorden där vatten och luft kan finnas. Allt detta är bra för jorden!

https://odlamednaturen.se/kunskapsbank/mikrolivet/

 

Tips på passande övningar: 4, 14. PDF

Ylva berättar

Ända sedan den första bakterien och algen för nästan fyra miljarder år sedan satte i gång med att utföra fotosyntes så har mikroliv på jorden varit i gång med att bygga upp biosfären. Till en början skapade de mycket lite organiskt material. När växterna kom till blev det en allt större produktion. När vi människor kom in i bilden hade växterna tillsammans med mikrolivet hållit på i en miljard år med att bygga upp ett jordlager som kunde hålla liv i massor av olika sorters växter och därmed ge föda åt många olika sorters djur. Mikrolivet i jorden har fullständig koll på läget! Vi behöver egentligen inte bekymra oss så mycket när det gäller jord, så länge vi ser till att mikrolivet får jobba ifred.

Jord i genomskärning

Bakterier klibbar ihop olika partiklar i jorden, o-organiska och organiska, till mikroskopiska klumpar som klumpar sig vidare till större och större sammanhang. Tänk dig ett litet hus som byggs till och blir större och större och som slås ihop med andra hus så att det så småningom uppstår en hel stad! Svamphyferna hjälper till med bygget genom att hålla ihop ”husklumparna” så att de inte trillar isär. Ingen människa kan bygga en sådan struktur i jorden, våra händer är för stora, våra spadar likaså. Inga hackor, rensjärn, plogar eller jordfräsar kan någonsin åstadkomma det jordbygge som bakterier och svamphyfer står för. Allt annat som bildar en stad, som till exempel vägar, elnät, VA, internet, uppstår i underjorden med hjälp av en rad andra småkryp, protozoer, nematoder och mikroartropoder som buffar och knuffar och slingar sig mellan husen. Tillsammans ser de till att vatten, syre och näring kan röra sig fritt i deras spår. De är alla levande varelser och levande varelser behöver något att dricka, något att andas och något att äta. Växter som växer i en sådan jord mår väldigt bra och får allt de behöver för att växa och frodas med hjälp av mikrolivet. Bakterier och svamphyfer utför nämligen också ett annat arbete utöver att bygga jord. De utför det viktigaste arbetet på jorden!

Med hjälp av enzymer bryter de loss näringsämnen, i en form som växterna kan använda, ur både organiskt och o-organiskt material. När bakterier och svamphyfer sedan äts upp av protozoer och nematoder, som bara behöver väldigt lite av all denna näring, så släpps näringsöverskottet ut så att växterna kan ta vara på den. Växterna gödslas av amöbebajs!

Stanna till och tänk en extra vända på detta: Mikrolivet i jorden kan bryta loss näring ur berggrund, bumlingar, sten, grus, sand, silt och ler och leverera den till växterna. Detta betyder att det alltid finns näring i all jord. All jord har alltid mineraler i sig!

Om växter inte växer som de ska så beror det inte på att de har för lite näring, det beror på att det finns för lite liv i jorden. Det beror på att jorden inte är jord utan bara lort.

Under den långa tid mikrolivet haft på sig att förfina sitt byggnads- och gruvarbetande så har de också lärt sig att anpassa sin funktion till lite olika slags växter. Den största skillnaden hittar du längs det man kallar den naturliga successionen från bar mark till en uppvuxen barrskog. Vi ska titta lite på denna successionsordning eftersom den spelar stor roll för vad du kan odla ihop med vad.

Video:

Läs mer