menu

7 Marken vill inte vara naken

Ovan: Detalj ur olja, Anna Toresdotter

Hur ser det ut i den naturliga miljön? Där finns ingen bar och naken jord! Naturen försöker alltid att täcka jorden med växtlighet.

När man odlar i sin trädgård kan man se till att täcka jorden med till exempel gräsklipp. Det ger näring till jorden, håller kvar fukten i marken, hindrar kol att avgå till atmosfären och ogräs från att att växa…

Tips på passande övningar: 9.  PDF

 

Ylva berättar

Ekosystemen i biosfären strävar alltid efter att skapa levande organiskt material. Så fort något inte längre lever så monteras materialet isär för att sedan kunna ingå i en ny omgång liv. Minsta lilla jordplätt är ständigt täckt av något som växer och lever. Utom när vi lägger oss i. Den nakna jord vi lämnar öppen efter plogar och spadar är ett sår ur ekosystemens synpunkt. Det måste genast tas omhand!

”Första hjälpen” rycker ut och ser till att såret blir täckt av de snabbaste växterna som finns att ta till. Vi kallar dem ogräs, vilket är djup orättvist. Att täcka öppen jord är deras jobb. De är specialiserade på att växa snabbt och täcka stora ytor där inget annat växer. De föredrar en bakteriedominerad jord, den sort som finns i första steget i den naturliga successionen. Vi får skylla oss själva när vi ständigt öppnar upp jord och sliter sönder svamphyfer i långa banor. ”Ogräset” kommer obevekligen till jordytans tjänst.

Därför är det en bra idé att alltid se till att undvika öppen jord. I stora jordbrukssystem finns regenerativa tekniker som aldrig lämnar åkern öppen. I en trädgård kan du själv se till att täcka dina bäddar med organiskt material. Allt organiskt material som är dött passar bra som täckmaterial, det kommer långsamt att brytas ner.

Du väljer kväverikt ”grönt” material, bakteriemat, för dina annueller – växter som bara lever ett år. Till perenner, fleråriga växter som buskar och träd, väljer du ett kolrikare ”brunt” material, svamphyfmat.  Hö skördas när det är grönt, så det är kväverikare än halm som skördas när all näring gått upp i säden eller ner i plantans rötter.

Ett gott vintertäcke över odlingsbäddar ger också mikrolivet en chans att jobba vidare under den kalla perioden av året. Om du lyckas hålla marken tillräckligt frostfri så finns bakterier och svamphyfer som klarar att jobba i låga temperaturer, men deras fiender måste gå i ide. Det lämnar fältet fritt för dessa nedbrytare/gruvarbetare så att det finns massor av bra näring tillhands när du sår dina frön om våren.

 

 

 

 

Läs mer