menu

8 Laga trasiga jordar

Akvarell, Anna Toresdotter.

Kap 8

Genom att inte låta kor och får beta så att jorden blir bar, kan man förbättra och återskapa jord. Så kallade regenerativa lantbruk flyttar korna varannan dag. Då betas inte gräset ner utan den viktiga fotosyntesen kan fungera. Tillsammans med kornas gödsel kan förstörda markområden återskapas.

Det går att odla mat och samtidigt bygga upp matjorden: Mikrolivet utvecklas när man undviker plöjning, konstgödsling och besprutning, satsar på växelbruk och kvävebindande växter. Så såg jordbruket ut under 150 år i Sverige. Då byggdes de bördiga jordar upp som vi nu tyvärr förstör med besprutning, konstgödsling och ensidig odling.

I din egen trädgård kan en kompost ge liv till jorden!

Tips på övningar: 15. PDF.

Här berättar Ylva som driver en permakulturgård, hur man gör sin egen varmkompost:


Biokompost lagar trasiga jordar

Mikrolivet gör jobbet

Det bästa du kan göra för mikrolivet i jorden är att varmkompostera organiskt material. Men vad är egentligen en kompost? Strängt taget finns inte komposter, det finns bara mer eller mindre finurliga sätt att placera organiskt material när det håller på att brytas ner av mikrolivet.

Denna nedbrytning är en komposteringsprocess, materialet komposteras. Detta sker antingen du vill eller ej. Mikroberna ser till att det händer, alltid, överallt, jämt. Om du så bara släpper en gren eller ett blad på marken så bryts det förr eller senare ner. Det uppstår sällan värme, du tappar en del näringsämnen och det tar lång tid, men till slut blir materialet jord.

En “shot” av mikroliv och organiskt material

Så varför bry sig om att varmkompostera? Jo, vi har ju gjort våra jordar livlösa och utan liv kan de inte fungera. En död jord/lort behöver ett rejält tillskott av mikroliv för att kicka i gång igen. Den behöver också få tillgång till organiskt material i lagom storlek för mikrobernas jordbygge. Bästa sättet att åstadkomma detta är att lära sig lägga upp en varmkompost på rätt sätt.

En lagom blandning av ingredienser

Tänk dig en kompostering som en jättefest! Du behöver något som sätter fart på kalaset redan när gästerna först anländer. Du behöver också lite snacks och smarr som håller festen igång och du behöver en bra lokal med god ventilation så att det inte blir för kvavt och syrefritt när alla dansar loss. Självklart behövs också något att dricka, för mikrober duger det bäst med vanligt vatten.

Man blir av med ogräsfrön och sjukdomsalstrare

Med proportionerna 1,3,6, där 1 del är en väldigt kväverik partystartare, (tex frön, fisk, köttrester, ärtväxter) 3 delar är ”grönt” organiskt material och 6 delar”brunt” organiskt material är själva lokalen, får du en väldig tillväxt av mikroliv samtidigt som materialet bryts ner i lagom stora bitar. Kalasandet är så våldsamt att det blir så varmt under komposteringsprocessen att alla ogräsfrön dör. Diverse sjukdomsalstrande organismer stryker också med. Dessutom går det undan, du får ett färdigt material som du kan använda för att laga din jord på ett par veckor. Hepp!

Läs mer