menu

Forskning och länktips


EU-stött forskningsprojekt med forskare från alla Östersjöländerna 

Forskningsprojektet BERAS var ett tioårigt EU-projekt där alla länder runt Östersjön deltog, en bred studie som visade positiva resultat för vad ett kretsloppsjordbruk kan åstadkomma både vad gäller koldioxid – och kväveutsläpp, näringsinnehåll, jordförbättring och lönsamhet. Det leddes av docent Artur Granstedt. Boken

Morgondagens Jordbruk som är skriven av Artur Granstedt, beskriver projektet och finns här att ladda ner som PDF.

Läs: Rapport om 22 exempelgårdar www.mdpi.com/journal/sustainability

 

FAO World soil day 5/12:

https://www.fao.org/world-soil-day/en/

 

Artikel i DN 11/8 -22 av Anita Goldman

“Kriget mot jorden leder mot kollapsen” – en gripande artikel av Anita Goldman som i ett nötskal sammanfattar den problematik vi befinner oss i.

 

Amerikanska jordbruksdepartementet och EU

Alla fakta kring hur mikrolivet i jorden fungerar som ingår i detta projekt utgår från de senaste 40-årens forskning kring vad man på engelska kallar ”The Soil Food Web”. Du hittar grundläggande texter kring detta ämne på bland annat det amerikanska jordbruksdepartementets hemsida, författade av Dr Elaine Ingham, en av världens mest framstående forskare kring jordbiologi. Föreliggande projekt vilar på hennes forskning.

Denna forskning är internationellt erkänd och ligger till grund för många initiativ som syftar till att etablera dessa nya forskningsresultat. Bland annat driver EU-kommissionen ett projekt tillsammans med ett flertal universitet både i och utanför EU, ”The Global Soil Biodiversity Initiative”

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/soils/health/biology/?cid=nrcs142p2_053868

https://www.globalsoilbiodiversity.org/

 

En nyckel till lösning

Odlingsjorden är den klimatnyckel som bara väntar på att låsa upp våra problem, menar klimatforskaren Jane Zelikova i sitt TED talk daily

Matjorden binder idag 2-3 ggr mer CO2 än allt vad vi har i atmosfären och det kol som mikroorganismerna lagrar i jorden blir kvar där i decennier ibland i tusentals år — bara vi inte plöjer jorden och låter den ligga bar.

 

Hur kan Svenskt jordbruk se ut i framtiden?

Ta del av forskning av Emma Johansson, forskare vid Lunds universitets centrum för uthållig samhällsutveckling:

Så kan jordbrukets kolinlagring bli bättre

 

Fler länktips

 

Filmtips

Efter floden av Tina-Mari Qwiberg www.qwiberg.squarespace.com

Kiss the Ground, Netflix

Våran lilla bondgård SvT Play

Storslagna Svampar, Netflix

 

You tubetips

Borrabo Permakultur

Det Nya Lantbruket – Per Holmgren

Goda Hem – Ultuna Permakultur

samt många olika sökningar på ”regenerativ odling”

 

Insta

Ultuna Permakultur

 

Ett konstprojekt om odlingsjorden

www.humuseconomicus.se

 

Litteraturtips

A world without soil – Professor Joe Handelsman (f d chefsrådgivare åt president Obama)

Jorden, vår plantes historia och framtid – Johan Rockström

Vår tid på Jorden –Johan Rockström

Trädgården Jorden – Gunnar Rundgren

Permakultur Framtiden i din trädgård – Ylva Arvidsson

Fleråriga grönsaker, –  Annevi Sjöberg, Phili Weiss och Daniel Larsson.

Ett sammanvävt liv – Merlin Sheldrake

Kollaps – David Jonstad

European Atlas of Soil Biodiversity – European Comission

Magdans i underjorden – Inger Källander (för barn om matjorden)

Regenerativa bönder som inspirerat

Roland Höckert, Godegården

Josef Appell, Gårdstånga Nygård