menu

11 Fotosyntesen – en mirakelprocess

Ovan: Oljemålning, Anna Toresdotter.

Vilken är livets viktigaste process? Jo, fotosyntesen: Solens ljus omvandlas till materia och vi får samtidigt syre att andas. Växten suger åt sig kol i luften och skickar ner den till sina hjälparbetare i marken, som där binder det under lång tid.

Se filmen nedan där Anna Toresdotter gör en levande skulptur med publiken i sin utställning.

Hur går det till?

Växten kan göra något märkvärdigt: Med hjälp av solens energi, luftens koldioxid och vattnet den suger upp kan den tillverka kolhydrater (fibrer, stärkelse och sockerarter). Med detta bygger den upp blad, stjälk och rötter, men skickar samtidigt ner runt 40% av sockerarterna till sina hjälpare i jorden.

Fotosyntes: Foto = ljus, syntes = sätta samman.

Kolen går ner i jorden

I jorden finns en mängd kryp och mikroorganismer som blir fulla av energi. Likt små gruvarbetare sätter de igång att bryta ut mineraler ur stenpartiklar och levererar dem till växten i utbyte mot allt detta goda. Vissa växter ger sitt socker till bakterier som snabbt växer till sig och i sin tur blir mat åt andra små varelser som sedan ger växter näring.  Dessa storslagna samarbeten pågår varje minut och skapar tillsammans en hel värld av ömsesidiga beroenden. Organismerna skapar ett “superlim” av organiska syror som binder binder kolet i marken. Det kan ligga kvar där i 50 år om jorden får vara ifred.

Ömsesidigt beroende

Växterna bildar kolhydrater med hjälp av solenergin och vi äter sen växter eller djur som ätit växter. Allting på planeten drivs på detta vis av solens energi. Djur och människor andas in syre och ut koldioxid. Växterna andas in koldioxid och ut syre. Vi är alla ömsesidigt beroende av varandra i en stor, vacker balans.

Obalans

I dag förbränner vi växtrester (olja och kol) från tidigare epoker på jorden och släpper då ut enorma mängder koldioxid i atmosfären. När allt detta kol sätt i omlopp i atmosfären rubbas balansen.

Gynna fotosyntesen!

Men matjorden binder idag mer kol än både biosfären (allt som växer) och atmosfären tillsammans och om vi ökar mullhalten bara litet skulle det innebära mycket för klimatet.

Så hur kan vi gynna livets viktigaste process, fotosyntesen? Jo, genom att aldrig låta marken ligga naken och bar utan låta fotosyntesen jobba. Och genom att skydda mikrolivet som tar emot kolet och binder det i marken.  Undvik att gräva och plöja, bespruta och konstgödsla. Odla många olika växter och gynna insekternas pollinering! Se till att det inte byggs vägar och hus på matjord.

 

Tips på övningar: 1h. PDF

Anna Toresdotter Konst

Här är den gröna skogen. Olja, Anna Toresdotter.