menu

Idéer tar form


Tankar från ateljén

Idéstadiet
Arbetet med en utställning föregås av research och intervjuer. Här reflekterar jag tillsammans med Germund, som också är med i projektet, kring olika idéer till tavlor.

Bara några av alla dessa “idéfrön” slutar med en färdig målning – vilka ska jag välja? Kanske några istället ska skulpteras, berättas eller bli till en dikt?  Till vissa behöver jag skaffa mer underlag, kanske fotografera av något, skissa, titta i mikroskop eller lära mig mer om. Ibland behöver jag experimentera med målartekniker…

 

Experimenterar

 

Gestaltar de osynliga

Vi behöver förändra hur vi brukar jorden

Konstgödsling höjer salthalten i jorden vilket ställer till stor skada för mikrolivet. Både för svamphyfer, bakterier, protzoer och nematoder – ja, för allt levande som förser växterna med alla de olika typerna av näringsämnen som de behöver.  Utan detta näringsnätverk utlämnas växterna till de få näringsämnen som finns i konstgödningen. De växer och ser fina ut, men får inte all den mångsidiga näring de borde ha. Detta leder också till att växternas immunförsvar tar stryk och då behövs mer besprutning.

Giftbesprutning dödar inte bara insekterna utan också mikrolivet.

Plöjning och grävning trasar sänder och torkar ut mikrolivet. Det leder till att jorden släpper ut sitt kol och förlorar sin fukthållande förmåga.

Tunga maskiner som kör över jorden packar samman alla de små håligheter med luft och vatten där mikroberna ska leva och där koldioxid skulle kunnat lagras. En levande jord innehåller hälften av sin vikt i vatten och hälften av sn volym i luft.

 

Ett djurförsök

Vår tillvaro är nu på lösan sand…Det brådskar att nå miljömålen.