menu

Bladgrönska tar form

 
Se formen växa fram med färg och ljus 
Så härligt att med penseln få ge sig ut i det gröna! Följ med när jag här  bland annat avbildar Gode Henriks Målla, vars blad blir spenat och vars frön är quinoa – ett exempel på en framtida försörjning utan plöjning!

Om du tittar noga i målningen av trädet ser du att det i lövverket överallt döljer sig små ögon och stammen är full av öron. Växten registrerar inte bara eller sol eller skugga, den har ljusreceptorer för mörkrött, rött, blått och ultraviolett och man kan säga att bladen är översållade av pyttesmå ögon. En forskare uttryckte det som att ”när träden fäller sina löv så blundar de”!

”Hör” gör träden med stammen som är full av små mekanoreceptorer som registrerar vibrationer. De har på sätt och vis alla de sinnen vi har, men dessutom femton sinnen ytterligare – avläser fuktighet, gravitation, elektromagnetiska fält och mycket annat.
”Träden liknar oss, de äter, växer, drabbas av fattigdom, känner smärta, lider, dör. De kan hjälpa varandra, sluta vänskapsband. De kan dö för sin avkomma”, menade forskaren Sughas Chandra Bose.
Träden samarbetar dessutom med svampmycel som med sina gigantiska underjordiska nätverk binder samman en hel skog i ett ”wood-wide-web”där signaler och ämnen skickas, utbyts och delas.
MEN de mikroorganismer träden samarbetar med i jorden binder inte CO2 på samma vis som matjorden gör! MATJORDEN däremot, ÄR planetens största kolsänka. Dess mikroliv bildar med hjälp av kol ett superlim som binds kvar där nere i femtio år eller mer. (Så länge vi inte gräver om i jorden, plöjer, eller dödar mikrolivet med besprutning eller konstgödning…) Till sist i filmer får du följa hur en vattendroppe blir till. I den målningen anas en idag utrotad art i buskaget, ett groddjur man försökt återskapa med hjälp av DNA.