menu

12 Mer bönor än kött

Teckning: Lasse Blom.

– Idag ska jag bjuda hela klassen på mat! Det blir en smaskig böngryta! 

–Åh, nej vi vill ha kött!

— Hm…då kan jag med samma klimatpåverkan bara bjuda en.

I bilden ovan ser vi till hur många fler maten räcker om vi baserar kosten på vegetarisk mat. Klimatinverkan är likartad. För att få fram ett stycke kött fordras en mycket stor mängd vegetarisk mat – föda vi människor kunde ätit direkt.

Men vi behöver en viss inhemsk köttproduktion för att hålla hagar och betesmarker öppna. Där trivs många växt- och djurarter som försvinner om de inte bevaras. Denna köttproduktion kan dock aldrig bli så stor.

 

Läs mer