menu

Tack till Anna Borgeryds minnesfond


Projektet Ömsesidighet har 2021 tacksamt emottagit stöd från Anna Borgeryds Minnesfond.

Anna Borgeryd var före sin tid med att verka för hållbarhetsfrågor. Hon medverkade som rådgivare åt Framtidskommissionen och hennes TEDx-föreläsning The Dawn of a New Economy kallas ibland “The Dashboard of the World TED-talk”.

Anna Borgeryd var Polarbröds tidigare huvudägare och chefsstrateg och var på många sätt den visionära drivkraften bakom företagets arbete mot en uthållig försörjning.

Efter hennes bortgång i februari 2019 startade Polarbrödstiftelsen ”Anna Borgeryds minnesfond” i syfte att främja forskning och projekt för uthållig försörjning. Stiftelsen satsar på konkreta projekt i mindre skala. Entreprenörskap, folkbildning och kultur låg Anna Borgeryd varmt om hjärtat vilket speglas i stiftelsens arbete.