menu

Poesi i skolan – Inspirationsmaterial

Poesi i skolan – Inspirationsmaterial

Hur kan man skriva poesi tillsammans med elever?

I inspirationsmaterialet nedan beskrivs hur du som pedagog kan arbeta med eleverna som aktiva medskapare i ett demokratiskt språk- och kunskapsutvecklande arbete som genomsyras av lärande för hållbar utveckling. Med fördel kan flera ämnen samverka, exempelvis naturkunskap, samhällskunskap, bild och svenska. Hållbarhetsarbetet handlar om att erbjuda eleverna en samskapande undervisning, där de ges möjlighet att närma sig komplexa frågor genom fakta, konst och poesi. Maria Glawe som här delger sina erfarenheter, är gymnasielärare, men poängterar att detta även kan anpassas från åk 7-9.

PDF att ladda ner