menu

Skapande Skola

Vill du låta elever möta detta ämne i Skapande skola?

Under en dubbeltimme kommer konstnär Anna Toresdotter från Åkersberga till klassrummet för att berätta och visa måleri ur konstprojektet Ömsesidighet.

Barnen får under Annas ledning göra en levande teater som beskriver hur det går till när ömsesidiga samarbeten mellan växter, svampar och mikroorganismer skapar förutsättningar för att vi ska få vår mat och även för att kolet ska bindas i matjorden.

Därefter får de tillverka egna mikroorganismer i paiermachélera som vi under en senare träff förgyller tillsammans.

Alla dessa skulpturer är sedan tänkta att bli en permanent utsmyckning någonstans i skolan, något fint för eleverna att vara stolta över och en påminnelse om naturens djupa samband.

Varje barn får en flersidig fyrfärgsskrift att ta hem där sammanhangen finns beskrivna och illustrerade i måleri.

Årskurs

Mellanstadiet – högstadiet

 

Material

Paiermachélera, anläggningsolja, metallpulver.

Besticklådor, två till varje klass, att montera dem i.

 

Förberedelser

På den här sajten finns färdigplanerade lektioner framtagna för lärare, se till exempel ”Kort sammanfattning”.

Det är fint om eleverna fått se någon eller några av de korta filmerna som ingår och om ämnet har berörts i NO.