menu

Ovan: March evening av Nils Kreuger, Nationalmuseum

Att måla vatten

Vattnet är en av livets viktiga hörnstenar här på jorden, det mesta av livet på planeten uppstår i mötet mellan sol och vatten. Det har betytt och betyder, oerhört mycket för oss människor. De flesta målare ger sig någon gång i kast med att försöka gestalta vatten. Det kan förstås göras på lika många vis som det finns konstnärer och vattnets utseende skiftar dessutom ständigt i olika väder, vid tider på dygnet och under året.

Vilken färg har det? Vatten har ingen färg! Det reflekterar ständigt sin omgivning: Himlens skiftningar, en stads kvällsljus intill eller skogens färger vid strandbrynet…

Men hur kan man då gå till väga?

Här ska jag försöka beskriva några enkla nybörjarknep. Vågtopparna reflekterar skuggor och dagrar från omgivningen. (Titta till exempel på Keugers målning här ovanför). Du kan tänka dig en grundton på vattnet och sedan lägga till en skuggfärg och en dager. Du kan också göra så här:

Börja  med en laxfärgad undermålning i akryl. Eventuellt kan den vara ljusare upptill för att förstärka distansen till vattnet längre bort. (Blekare färger ter sig längre bort). Du hittar lätt denna kulör genom att blanda bränd sinna och vitt, eller blanda rödorange med svart och vitt.

 

Måla sedan bakgrunden blå i oljefärg, i samma valörer som undermålningen, (lika ljus). Låt gärna något av det rosa titta igenom här och var vilket gör ytan levande. Måla sedan vågformerna med oljefärg i den våta oljan. Tänk dig spolformer men studera gärna vågor innan och fundera på hur du kan bryta upp dessa former och göra dem varierade.

Gör vågformerna kortare, tätare och smalare ju längre bort de ligger, rad för rad.

Resultatet kan se ut så här. Här har jag lagt till en horisont och några öar samt lite dagrar ovanför de mörka vågorna:

Anna Toresdotter, Enkelt sätt att måla vatten. Undervisning i terminskurs 2019

Speglingar

Ett annat sätt att ge illusionen av vatten är att skapa speglingar, det kan vara effektfullt! I exemplet nedan börjar man med fördel som i den förra övningen, med en laxrosa undermålning i akryl. Men istället kan man göra den mörkare upptill och nertill och ljusare i mitten.

I olja drar jag sedan upp  en linje för vattenbrynet (placera den i gyllene snittet) och målar det jag tänker mig ovanför den linjen. Det skulle kunna vara en stadssiluett, en skog i kvällsljus, några hus…

Sedan ställer jag bilden på högkant och gör exakt detsamma på andra sidan om linjen. Till sist fördriver jag speglingen lätt med torr, mjuk borste. (Fördriv med ”Hula-hula-teknik” d v s låt penseln försiktigt stå och darra på fläcken. Om du drar för yvigt fram och tillbaka riskerar du att borsta ihop det för mycket). Det går bara att fördriva om man målar i olja. (I skissen nedan som jag gjorde under en kursdemonstration, använde jag tyvärr akryl hela vägen så den är inte fördriven).

Tillsist görs de små stråken av ljus ovanpå vattnet (samma färg som i himlen) och kanske även några mörkare vågformer.

När allt torkat kan man gärna lasera vattnet med en något mörkare färg.

Lycka till!

Mer för elever:

Studiebesök Thielska Galleriet

Måla vatten

Träd i konsten

Studiebesök på Nationalmuseum

Spontan lek med färg och form

Människor i rörelse

Landskap

Om olja

Materiallära

Färglära

Skiktmåleri

Så målar jag ljus

Idéer och kompoisition

Om Akryl

Om Tempera

Viktigt om hälsa

Memoreringssånger

Elevutställning

Ta med till kursen