menu

Att sjunga kan vara ett bra memoreringsknep!

Här har jag skrivit sånger om måleriets grunder.

.

Färgperspektiv

Melodi: Row, row, row your boat…

(Går att sjunga tillsammans med ”Broder Jakob”)

Blekare och blåare
blir det längre bort.
Varmare, starkare, mörkare
är det mer hitåt!

.

Komplementfärgerna

Melodi: Broder Jakob

(Går att sjunga tillsammans med ”Row, row”).

Lila gula, lila gula
Rött och grönt, rött och grönt
Blåa och oranga, blåa och oranga
Nu är de tre, paren med!

 

Teckna

Melodi: Allting på jordens rund måste förgå…(kanon)

Om du vill teckna lätt
lär dig att se :/
syftningsförhållanden,
kisa för skuggorna,
mellanrumsformer och
linjer på sned!

 

En rap till Kolormondo

Kulör, mättnad, valör!

Nu ska vi se hur man gör:

Vilken färg är kulör,

klar eller grå är mättnad,

ljus eller mörk är valör.

att få veta – var en lättnad!

 

Mer för elever:

Studiebesök Thielska Galleriet

Måla vatten

Träd i konsten

Studiebesök på Nationalmuseum

Spontan lek med färg och form

Människor i rörelse

Landskap

Om olja

Materiallära

Färglära

Skiktmåleri

Så målar jag ljus

Idéer och kompoisition

Om Akryl

Om Tempera

Viktigt om hälsa

Memoreringssånger

Elevutställning

Ta med till kursen