menu

Proportioner

Människokroppen kan delas in i åtta delar. Fyra huvuden ryms ner till bålens slut, kroppens mitt.

Syfta för att få grepp om förkortningar

Hos en människa i rörelse blir en del kroppsdelar förkortade och proportionerna blir därför ofta helt annorlunda. Att syfta kan hjälpa. Håll då pennan framför dig med rak arm, se med ett öga och jämför olika mått för att få ett grepp om proportionerna.

 

 

 

En människa sedd från sidan som går kan se ut så här:

 

Men så ser vi inte alltid ut! Ofta har vi huvudet lite framför kroppen:

 

Noggrant eller flyhänt?

En flyhänt tecknad eller målad bild ter sig paradoxalt nog ofta mer verklig än en petigt utförd eftersom hjärnan spontant lägger till det som saknas.

Balans

Notera var kroppen är ledad. Tänk på lodlinjen. Har din figur balans? Höfterna balanserar ofta upp en lutning av axlarna, men inte alltid.

 

Skapa volym med skuggor och ljus

Med ljus och skuggor kan vi ge figuren volym och även tydligare ange kroppsdelarnas läge. Genom att utgå från en medelton i bakgrunden kan man modulera fram figuren med en mörkare respektive ljusare färg än bakgrundens. Skissa gärna innan så du gör dig bekant med formerna och rörelserna.

Bakgrunden är här gjord i akryl  av två olika gråbeiga färger målade i lager ovanpå varandra. Figurerna är sedan målade i olja ovanpå den torra undermålningen.

 

Fota gärna en modell i den pose du söker och utgå från fotot. På dataskärmen sitter modellen still så länge du vill och du kan dessutom förstora svåra partier och närstudera dem.

Lycka till!

 

 

 

 

 

 

 

 

Mer för elever:

Studiebesök Thielska Galleriet

Måla vatten

Träd i konsten

Studiebesök på Nationalmuseum

Spontan lek med färg och form

Människor i rörelse

Landskap

Om olja

Materiallära

Färglära

Skiktmåleri

Så målar jag ljus

Idéer och kompoisition

Om Akryl

Om Tempera

Viktigt om hälsa

Memoreringssånger

Elevutställning

Ta med till kursen